Instruktorzy

IRENA CHMURZYŃSKA

 

Ukończone kursy:

 • BHP dla pracowników służb BHP – szkolenie okresowe
 • I pomoc przedmedyczna
 • Zespoły powypadkowe, procedury postępowania i orzecznictwo sądu
 • Aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
 • Organizacja i metodyka szkolenia ludzi dorosłych
 • Wprowadzenie do oceny ryzyka zawodowego
 • Szkolenie pracowników
 • Ocena stanowisk z monitorami ekranowymi
 • Ocena ryzyka zawodowego – seminarium
 • Metody pomiaru wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP
 • Kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej z zakładach pracy
 • Zasady systemowego zarządzania BHP według norm serii PN-N-18000
 • Nowe zadania dla pracodawców, służb BHP i p.poż po nowelizacji przepisów
 • Dyrektywy europejskie dotyczące BHP
 • Planowanie, przeglądy i kontrola regałów magazynowych
 • Szkolenie w zakresie GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz
  elementy technologii i towaroznawstwa;
 • Optymalizacja stanowisk pracy. Badanie klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy

 

Doświadczenie zawodowe:

W służbach bhp Pani Irena Chmurzyńska pracuje od 30 lat. W tym czasie ukończyła studium (technik bhp), studia kierunkowe (inż. Zarządzania ochroną pracy) oraz liczne kursy i szkolenia (wykaz poniżej), które ugruntowały jej pozycję zawodową. Przez ten okres miała możliwość zdobywać doświadczenie w zakładach o różnych branżach i wdrażać zagadnienia bhp systemowo. Jest osobą, która posiada wysokie kwalifikacje i praktyczną wiedzę którą wykorzystuje w doradztwie zawodowym. Z jej usług korzystają firmy, które wdrażają system ISO, pracodawcy którzy pragną zdobyć informacje na temat jakości usług osób które wykonują w ich firmie zadania służby bhp oraz pracodawcy którzy cenią rzetelne profesjonalne i kompleksowe wykonanie pracy.

 

Tomasz Ziober

 

Ukończone kursy:

 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
 • Kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N-18001
 • Szkolenie okresowe dla służb BHP

 

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Specjalność: Ekonomia – Zarządzanie Bezpieczeństwa
 • Policealne Studia Zawodowe w Gliwicach / Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1993 roku do teraz – główny specjalista ds. BHP

 

Donata Gregorek

 

Ukończone kursy:

 • Kurs prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników
 • Kurs prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracodawców
 • Kurs prowadzenia szkoleń okresowych dla służb BHP
 • Kurs prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy
 • Kurs prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach / Specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy / Tytuł: Inżynier

 

DANIEL CHMURZYŃSKI

 

Ukończone kursy:

 • BHP dla pracowników służb BHP – szkolenie okresowe
 • I pomoc przedmedyczna
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

Doświadczenie zawodowe:

 • W służbach bhp Pan Daniel Chmurzyński pracuje od 8 lat. W 2006r, ukończył studia kierunkowe zdobywając kwalifikacje do pracy w zawodzie. Pomimo krótkiego stażu jest osobą z dużym doświadczeniem gdyż w zakresie obowiązków otrzymał doradztwo w firmach o różnych branżach