Szkolenie PPOŻ

Czy wiesz, że…

Jeśli jesteś pracodawcą masz obowiązek regularnie szkolić swoich pracowników z ochrony P.POŻ.?

Szkolenie PPOŻ

 

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.(Dz.U.2010 nr 113 poz. 719)  w sprawie ochrony przeciwpożarowej zmieniły się wytyczne dotyczące opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokładny opis co powinna zawierać instrukcja przeciwpożarowa znajduje się w par. 6.1 wyżej wymienionego rozporządzenia. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem doszły następujące pkt.:

 • wymagane wyposażenie w  urządzenia ppoż. i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

Wszystkie nowo opracowywane oraz aktualizowane instrukcje bezpieczeństwa powinny spełniać obowiązujące przepisy.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, i musi być potwierdzone certyfikatem. (§ 6 ust. 7 nowego rozporządzenia).

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowaneObecnie cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców wykorzystujących i korzystających z nowoczesnych instrumentów rozwoju cywilizacji. Wprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

 • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
 • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
 • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Po prostu siadasz przed swoim komputerem, realizujesz przekazany Ci przez nasz materiał a certyfikat otrzymujesz pocztą. Tak! To jest w pełni legalna metoda!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ ORAZ EWAKUACJI PRACOWNIKÓW zawiera takie tematy jak:

 • System, regulacje prawne i przepisy ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zwalczania pożarów  i ewakuacji pracowników
 • Podstawowe wymogi przepisów dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 • Główne przyczyny powstania pożarów
 • Sposoby zapobiegania możliwości powstania pożaru i miejscowego zagrożenia
 • Zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady jego obsługi i użycia
 • Zasady i sposoby rozpoznawania sytuacji pożarowej
 • Znajomość praktycznego użycia sprzętu gaśniczego i urządzeń technicznych służących ochronie ppoż.
 • Organizacja i warunki ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia.
 • Zasady postępowania  w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co dokładnie otrzyma uczestnik tego kursu?

 • pozna przyczyny pożarów,
 • otrzyma listę zagrożeń pożarowych,
 • opanuje kluczowe przepisy przeciwpożarowe,
 • otrzyma najnowsze wytyczne dot. sprzętu gaśniczego oraz środków gaśniczych,
 • sprawdzi aktualne procedury i zasad gaszenia pożarów,
 • przejdzie ewakuację krok po kroku.

 

Szkolenie koordynuje: inż. Irena Chmurzyńska
Główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach, wytypowana przez Okręgową Inspekcję Pracy na 50-ciolecie służb BHP do Departamentu Pracy. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych wyróżnianych jako „Pracodawca organizator bezpiecznej pracy”.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”


Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?