Kurs pedagogiczny dla wykładowców

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW

Podstawy prawne i program kursu

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH.

Kurs pedagogiczny jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych. Kurs przeznaczony jest dla:

  • wykładowców prowadzących wykłady na różnego rodzaju kursach,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
  • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych , rzemieślniczych, handlowych, produkcyjnych,
  • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program kształcenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy, 
  • podstawy dydaktyki kształcenia kursowego,
  • praktyka metodyczna,
  • komunikacja interpersonalna,
  • równości szans płci.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych. Zgodnie z $ 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),

Forma szkolenia:


Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne w trakcie trwania całego kursu w formie korespondencyjnej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Praktyka w wymiarze 10 h. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do odbycia praktyki we własnym zakresie. Oświadczenie o odbytej praktyce należy wysłać wraz z testem do siedziby firmy na formularzu wydanym przez firmę Primus.

6 powodów dla których warto wybrać samokształcenie

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i brak dezorganizacji pracy. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, ponadto nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, ani nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Szkolenie tradycyjne trwa od 8 do 16 godzin, a  w szkoleniu  metodą e-learningu każdy uczestnik sam decyduje ile czasu może przeznaczyć  na szkolenie.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, transport, wyżywienie i inne. Samokształcenie to zaoszczędzone pieniądze na czasie pracowników.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU SZKOLENIOWEGO. Zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia każdy z uczestników może dostosować do własnych możliwości i potrzeb indywidualnie

DOSTĘPNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ,  CZYTELNOŚĆ w serwisie szkoleń otrzymujecie Państwo  przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy.

Szkolenie koordynuje: inż. Tomasz Ziober

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić: Zabrze 0 32/ 271 24 39

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?