Szkolenie instruktażu stanowiskowego

Szkolenie z instruktażu stanowiskowego

 

Wymóg przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp, w tym szkolenie  instruktażu stanowiskowego dla pracownika przez bezpośredniego przełożonego wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Zgodnie § 8 r.s.b.h.p. szkolenie wstępne bhp jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym” oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.
Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach (§ 9 ust. 2 r.s.b.h.p.).

Instruktaż stanowiskowy, zgodnie z § 11 ust. 1 r.s.b.h.p. powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Należy pamiętać, iż pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

W związku z tymi działaniami Szkolimy osoby kierujące pracownikami, pracodawców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące prace na podstawie umów innych niż umowy o pracę.

6 powodów dla których warto wybrać samokształcenie:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: i brak dezorganizacji pracy. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, ponadto nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, ani nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Szkolenie tradycyjne trwa od 8 do 16 godzin, a  w szkoleniu  metodą samokształcenia każdy uczestnik sam decyduje ile czasu może przeznaczyć  na szkolenie.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, transport, wyżywienie i inne. Samokształcenie to zaoszczędzone pieniądze na czasie pracowników.

INDYWIDUALIZACJA PROCESU SZKOLENIOWEGO. Zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia każdy z uczestników może dostosować do własnych możliwości i potrzeb indywidualnie.

DOSTĘPNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ,  CZYTELNOŚĆ w serwisie szkoleń otrzymujecie Państwo  przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy. Nauka w praktycznie dowolnym czasie i miejscu. Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Dodatkowo Państwa firma zyskuje fachową obsługę konsultanta. Od momentu nawiązania współpracy zostanę Państwa opiekunem, stale dostępnym pod telefonem.

Szkolenie koordynuje inż. Irena Chmurzyńska
Główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach, wytypowana do koordynowania tych szkoleń..

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?