Szkolenie wysokościowe

SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE

Prace na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych. Do obowiązków pracodawcy lub osoby kierującej pracownika do wykonywania pracy na wysokości zalicza się:

 • bezpośredni nadzór wykonywanych
 • wyposażenie załogi w odpowiednie środki zabezpieczające
 • przeprowadzenie instruktażu obejmującego: imienny podziału pracy, kolejność wykonywania działań oraz wymagań w zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach, zaleca się, aby dostęp do miejsc wykonywania prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Niniejsze szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości, sposobami zabezpieczania i nadzoru prac na wysokości, stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do wykonywania prac na wysokości, zapoznanie z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz użytkowania i kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla pracowników wykonujących i nadzorujących prace na wysokości,  a także przedstawienie tzw. „listy kontrolnej” dla osób nadzorujących wykonanie prac na wysokości.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz zdobyciem certyfikatu zgodnego ze wzorem Ministra Pracy. Szkolenie w zakresie części specjalistycznej ważne jest dożywotnio.

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowaneWprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

 • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
 • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
 • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

Samokształcenie kierowane jest przeprowadzane w następujący sposób:

 • Otrzymanie imiennego zgłoszenia od pracodawcy/uczestnika(ów) szkolenia.
 • Przesłanie przez organizatora szkolenia do Usługobiorcy faktury obejmującej ustalony koszt szkolenia, lub dostarczenie FV gotówkowej wraz z materiałami szkoleniowymi pocztą kurierską za pobraniem.
 • Przekazanie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych z testem egzaminacyjnym pocztą elektroniczną po dokonaniu płatności faktury i przesłaniu potwierdzenia.
 • Przekazanie przez pracodawcę/uczestnika(ów) wypełnionej ankiety, rozwiązanego testu egzaminacyjnego.
 • Przesłanie Państwu drogą pocztową oryginału zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

Szkolenie koordynuje:
inż. Tomasz Ziober– główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach, wytypowany do koordynowania tych szkoleń.. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”


Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?