Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami

Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy, i umiejętności z zakresu gospodarki odpadami.
Szkolenia te przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych, w tym także dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Każde szkolenie dopasowujemy indywidualnie do konkretnej grupy uczestników. Szkoleniowcy korzystają z najnowszych metod kształcenia.
Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

 

6 powodów dla których warto wybrać samokształcenie:

 

• OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i brak dezorganizacji pracy. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, ponadto nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, ani nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Szkolenie tradycyjne trwa od 8 do 16 godzin, a w szkoleniu metodą e-learningu każdy uczestnik sam decyduje ile czasu może przeznaczyć na szkolenie.

• OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, transport, wyżywienie i inne. Samokształcenie to zaoszczędzone pieniądze na czasie pracowników.

• INDYWIDUALIZACJA PROCESU SZKOLENIOWEGO. Zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia każdy z uczestników może dostosować do własnych możliwości i potrzeb indywidualnie.

• DOSTĘPNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, CZYTELNOŚĆ w serwisie szkoleń otrzymujecie Państwo przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy.
• Nauka w praktycznie dowolnym czasie i miejscu.
Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Dodatkowo Państwa firma zyskuje fachową obsługę konsultanta. Od momentu nawiązania współpracy zostanę Państwa opiekunem, stale dostępnym pod telefonem.
W razie jakichkolwiek pytań, radą posłuży Państwu także koordynator szkolenia-
pani inż. Irena Chmurzyńska- główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych wyróżnianych jako „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy”.

5.1. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

 

Akt Prawny Tytuł
Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U.62 poz. 627 z późn. zm.) Prawo Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 11.05.2001 (Dz.U. 63 poz. 638 z późn. zm.) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Ustawa z dnia 11.05.2001 (Dz.U. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej
Ustawa z dnia 17.07.2009 (Dz.U. 130 poz. 1070 z późn. zm.) Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 24.04.2009 (Dz.U.79 poz.666 z późn. zm.) Ustawa o bateriach i akumulatorach
Ustawa z dnia 25.02.2011 (Dz.U.63 poz. 322) Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Ustawa z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 0 poz. 21) Ustawa o odpadach

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
1 Regulacje prawne z zakresu wytwarzania i gospodarowania odpadami 1
Podstawowe pojęcia (definicje) w gospodarce odpadami 0,5
3 Zasady postępowania z odpadami 1
4 Zbieranie i transport odpadów 1
5 Magazynowanie odpadów 0,5
6 Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o odpadach 0,5
7 Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 0,5
8 Obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  o opłacie produktowej 0,5
9 Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach 0,5
10 Opłaty za korzystanie ze środowiska 0,5
11 Rodzaje pojemników do selektywnego gromadzenia 0,5
12 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki odpadami. 0,5
13 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 0,5
Razem: 8

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?