Szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP

Przepisy BHP mówią wyraźnie. Zgodnie z Art. 2373 §2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jaka jest nasza odpowiedź?

Z tego powodu organizowane przez nas szkolenia BHP są dostosowane do najbardziej aktualnych norm i wytycznych prawnych. Co ważniejsze, skupiamy się na tym, aby przedstawić je w sposób ciekawy i nieobciążający.

Program szkolenia dostosujemy w zależności od specyfikacji branży, w której porusza się Twoja firma. Całość organizowana jest w siedzibie naszej firmy lub w dowolnie wskazanym przez Ciebie miejscu.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma odpowiednie zaświadczenie i certyfikat.

Przeprowadzimy dla Ciebie szkolenia:

 • Wstępne – dla nowych pracowników
 • Okresowe (dla wszystkich grup zawodowych)

Podczas szkoleń uczestnicy zgłębią tematykę z zakresu:

 • Wypadków przy pracy oraz w drodze do (i z pracy)
 • Prawnej ochrony pracy – prawa i obowiązki pracownika, kontrola warunków na stanowisku pracy itp.
 • Podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Zasad tworzenia odpowiednich warunków na stanowisku pracy

OBSŁUGA BHP

1. Stała obsługa BHP w Twojej firmie

Jeżeli zależy Ci na świętym spokoju i oddelegowaniu nadzoru nad warunkami pracy zewnętrznej firmie, to jesteś we właściwym miejscu.

Przydzielimy Ci jednego z naszych pracowników, który weźmie na siebie całą odpowiedzialność związaną z BHP.  Dzięki temu skoncentrujesz się wyłącznie na rozwój Twojego biznesu.

W ramach stałej obsługi pomożemy Ci w obszarze:

 • Doradztwa w zakresie BHP i prawa pracy
 • Przeglądzie stanowisk pracy pod względem wymogów BHP
 • Przedłożeniu wniosków w celu usunięcia stwierdzonych niepoprawności
 • Ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz udział w zespołach powypadkowych
 • Prowadzeniu niezbędnych dokumentacji wymaganej przepisami BHP
 • Dowolnym innym zagadnieniu BHP związanym z bieżącymi potrzebami

2. Jednorazowe zlecenia

W ramach obsługi BHP realizujemy również jednorazowe zlecenia. Zaliczają się do nich wyżej wymieniony zakres zadań oraz dodatkowo:

 • Audyty BHP
 • Instrukcje BHP oraz instrukcje stanowiskowe
 • Ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem dla pomieszczeń pracy
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
 • Dokumentację i wdrożenie dobrej praktyki żywieniowej (HACCP, GHP, GMP)
 • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Opinie rzeczoznawcze projektów w zakresie BHP, P.POŻ., HIG.-SANIT.
 • Inne wynikające z bieżących potrzeb zleceniodawców

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Nie ma większej wartości niż czas. Wiemy to, ponieważ tej jesteśmy przedsiębiorcami. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i przedstawiamy szkolenie BHP metodą samokształcenia kierunkowego.

W ramach obsługi zagwarantujemy Tobie i Twojemu zespołowi:

 • Materiały edukacyjne
 • Zestaw testów oraz szczegółowy program

W trakcie przerabiania materiałów, uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych lub kontaktu e-mail’owego z naszymi specjalistami.

Całość kończy się egzaminem, po którego zakończeniu wystawiane są zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN i MPiPS. Czyli wszelkie prawne formalności są w 100% spełnione.

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?