Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ani pracodawca, ani osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył szkolenia BHP oraz nie posiada dostatecznej wiedzy z zakresu BHP.
Pracodawca zmuszony jest zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz przeprowadzić instruktarz stanowiskowy. Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika. Zaniechanie tych szkoleń może wiązać się z niechcianymi konsekwencjami.

Celem szkolenia jest:
– zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
– zaznajomienie pracownika z podstawowymi zasadami BHP zawartymi w kodeksie pracy, regulaminach pracy
– zapoznanie pracownika z zasadami pracy w danym zakładzie